Gdy uczeń jest gotowy, to Mistrz zawsze się znajdzie

Jīn shī 金狮 (Złoty Lew)

Long Way III - Who rules in the "Black Dragon"?