Gdy uczeń jest gotowy, to Mistrz zawsze się znajdzie

Jīn shī 金狮 (Złoty Lew)

Long Way - The Great Master and his Follower